Kursplan

Introduktion

Stata och Big Data

 • Vad är Stata?
 • Stata syntax och kommandon

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Stata

Datauppsättningar och data

 • Öppna och rengöra dataset
 • Komprimera datamängder
 • Importera och exportera datauppsättningar
 • Visa, beskriva och sammanfatta rådata
 • Använda tabeller och tabeller
 • Arbetar med distributionsanalys
 • Implementering av variabler för datamanipulation
 • Sparar data
 • Arbeta med kommandon

Plotta Stata

 • Använda plotter, diagram och grafer
 • Arbetar med distributionsanalys i grafer
 • Styla och kombinera grafer

Statistics och Regression

 • Använder bivariat korrelation och regression
 • Arbeta med OLS-regression, logits och probits
 • Använda interaktiva effekter i regressionsmodeller

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En grundläggande förståelse för datavetenskap

Publik

 • Dataanalytiker
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies

  35 timmar

Big Data Business Intelligence for Telecom and Communication Service Providers

  35 timmar

Relaterade Kategorier