Kursplan

Introduktion

Algoritmiska handelskärnkoncept

 • Vad är algoritmisk handel?
 • Marknader och handel
 • Textdata och analys

Python, R och Stata

 • Aktiehandel
 • Obligationshandel
 • Investment analys

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installerar Quandl
 • Installerar quantmod
 • Installera och konfigurera Stata

Algoritmisk handel och Python

 • Importerar data
 • Använder Quandl
 • Arbeta med finansiell data
 • Skapa databaser för finansiell data

Algoritmisk handel och R

 • Importerar data
 • Använder quantmod
 • Arbeta med regressioner

Algoritmisk handel och Stata

 • Importera och rensa data
 • Testa strategier
 • Arbeta med regressioner

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av R
 • Python erfarenhet

Publik

 • Business Analytiker
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier