Kursplan

Introduktion

Stata och Big Data

 • Vad är Stata?
 • Stata syntax och kommandon

R Programming

 • Vad är R?
 • R syntax och struktur

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Stata
 • Installera och konfigurera R-bibliotek och ramverk

R och Stata

 • Läsa och skriva till Stata med R

Databases och data i Stata

 • Öppna och rensa databaser
 • Komprimering av databaser
 • Importera och exportera databaser
 • Visa, beskriva och sammanfatta rådata
 • Använda tabeller och tabeller
 • Implementering av variabler för datamanipulation

Beskrivande analys och prediktiv analys

 • Arbetar med distributionsanalys
 • Arbeta med Monte Carlo-simuleringar
 • Arbetar med räknedataanalys
 • Arbetar med överlevnadsanalys

Hypotestestning

 • Testa och jämföra medel

Plotta in Stata

 • Använda plotter, diagram och grafer
 • Arbetar med statistisk analys i grafer
 • Styla och kombinera grafer

Regressionsmodeller med R

 • Använder bivariat korrelation och regression
 • Arbeta med OLS-regression, logits och probits
 • Använda interaktiva effekter i regressionsmodeller

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för dataanalys

Publik

 • Dataanalytiker
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier