Kursplan

Photoshop

  • Grunderna i bildkonstruktion och färgmodeller
  • Läser in
  • Justera färgen på foton
  • Retuschering och modifieringar
  • Fotomontage
  • Inspelningsformat, grafikinspelning och optimering

Illustratör

  • Skapa illustrationer, logotyper
  • Göra och skriva ut visitkort
  • Förbereder en enkel reklambroschyr
  • Diagram och tabeller - attraktiv presentation av data

Krav

God datorvana.

  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

GPU Programming - OpenCL vs CUDA vs ROCm

  28 timmar

Relaterade Kategorier