Kursplan

Introduktion

Översikt över AWS CodePipeline-funktioner

 • Kontinuerlig leverans och integration
 • CodePipeline-koncept

Skapa ett AWS-konto

 • Skapa ett konto
 • Installerar AWS CLI

Integrering med CodePipeline

 • Integrationsåtgärdstyper
 • Allmänna integrationer

Skapa en ny pipeline

 • Pipeline-åtgärder
 • Tillhandahåller pipelinekällan

Arbeta med åtgärdstyper

 • Nyckelkomponenter
 • Anpassade åtgärder
 • Variabler

Bygga en kod med CodeBuild

 • Bygg livscykel
 • Automatiserade tester

Distribuera med CodeDeploy

 • Instanskonfiguration
 • Distributionsloggar

Använder CloudFormation med CodePipeline

 • Skapa och ta bort stackar automatiskt
 • Manuella godkännandeåtgärder
 • Pipeline-meddelanden

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av DevOps
 • Bekantskap med Amazon Web Services (AWS) konsol

Publik

 • DevOps ingenjörer
 • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier