Kursplan

  • IT-säkerhet och säker kodning
  • Säkerhet för webbapplikationer
  • Säkerhet på klientsidan
  • Grunderna för Java säkerhet
  • Praktisk kryptografi
  • Java Säkerhetstjänster.
  • x86-datorkod, minneslayout, stackåtgärder
  • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
  • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
  • Kunskapskällor
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier