Kursplan

Dag 1 - Introduktion och grunder

    Varför Parallell Computing? Behov av parallell beräkning av flerkärniga processorer - arkitektur och design Introduktion till trådar, trådgrunder och grundläggande koncept för parallell programmering OpenMP- En standard för direktivbaserad parallell Programming Hands on / Demonstration av olika program på flerkärniga maskiner

Dag 2 – GPU Programming

    GPU:er för parallell beräkning GPU:er Programming Modell Hands on/Demonstration av olika program på GPU SDK, Toolkit och installation av miljö för GPU Arbeta med olika bibliotek Demonstration av GPU och verktyg med exempelprogram och OpenACC

Krav

C Programming, Linux GCC

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

GPU Programming - OpenCL vs CUDA vs ROCm

  28 timmar

Relaterade Kategorier