Kursplan

Introduktion

Förstå hårdvaruaccelererade avkodningsmetoder

Översikt över NVidia DeepStream SDK

Att sätta upp utvecklingsmiljön

Förbereder ett videoflöde

Bearbetar ett videoflöde

Utbildning av en Deep Learning modell

Hur Transfer Learning fungerar

Förbättra modellens noggrannhet genom överföringsinlärning

Utveckla en neural nätverksmodell för att spåra rörliga objekt

Köra en Video Analytics Inference Engine

Installera inferensmotorn

Integrera en Deep Learning modell med en applikation

Implementera en Intelligent Video Analytics-applikation (IVA).

Övervakning av applikationen

Optimera inferensmotorn och applikationen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för djupa neurala nätverk
  • Python och C programmeringserfarenhet

Publik

  • Utvecklare
  • Dataforskare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier