Kursplan

Införandet

Vad är AI?

 • Beräkningspsykologi
 • Beräkningsfilosofi

Deep Learning

 • Artificiella neurala nätverk
 • Djupinlärning jämfört med maskininlärning

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera OpenCV

OpenCV 4 Snabbstart

 • Visa bilder
 • Använda färgkanaler
 • Visa videor

Deep Learning Computer Syn

 • Använda DNN-modulen
 • Arbeta med djupinlärningsmodeller
 • Använda SSD-enheter

Neural Networks

 • Använda olika träningsmetoder
 • Mätning av prestanda

Faltning Neural Networks

 • Träna och designa CNN
 • Bygga ett CNN i Keras
 • Importera data
 • Spara, läsa in och visa en modell

Klassificerare

 • Skapa och träna en klassificerare
 • Dela upp data
 • Öka noggrannheten i resultat och värden

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Grundläggande erfarenhet av programmering

Publik

 • Programvaruingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier