Kursplan

Installation

 • Docker
 • Ubuntu
 • Installation av RHEL / CentOS / Fedora
 • Windows

Caffe Översikt

 • Nät, lager och blobbar: anatomin hos en Caffe-modell.
 • Framåt/bakåt: de väsentliga beräkningarna av skiktade kompositionsmodeller.
 • Förlust: uppgiften som ska läras definieras av förlusten.
 • Lösare: Lösaren samordnar modelloptimering.
 • Lagerkatalog: lagret är den grundläggande enheten för modellering och beräkning – Caffe:s katalog innehåller lager för toppmoderna modeller.
 • Gränssnitt: kommandoraden, Python och MATLAB Caffe.
 • Data: hur man koffeinerar data för modellinmatning.
 • Caffeinerad faltning: hur Caffe beräknar faltningar.

New modeller och ny kod

 • Detektering med snabb R-CNN
 • Sekvenser med LSTM och Vision + Language med LRCN
 • Pixelvis förutsägelse med FCN:er
 • Ramverkets utformning och framtid

Exempel:

 • MNIST MNIST

 

 

Krav

Ingen

  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier