Kursplan

Introduktion

 • Chainer mot Caffe mot Torch
 • Översikt över Chainer funktioner och komponenter

Komma igång

 • Förstå tränarens struktur
 • Installerar Chainer, CuPy och NumPy
 • Definiera funktioner på variabler

Träning Neural Networks i Chainer

 • Konstruera en beräkningsgraf
 • Kör MNIST dataset exempel
 • Uppdatering av parametrar med en optimerare
 • Bearbeta bilder för att utvärdera resultat

Arbeta med GPUs i Chainer

 • Implementering av återkommande neurala nätverk
 • Använder flera GPUs för parallellisering

Implementering av andra neurala nätverksmodeller

 • Att definiera RNN-modeller och köra exempel
 • Genererar bilder med Deep Convolutional GAN
 • Löpande Reinforcement Learning exempel

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för artificiella neurala nätverk
 • Förtrogenhet med ramar för djupinlärning (Caffe, Torch, etc.)
 • Erfarenhet av Python-programmering

Publik

 • AI-forskare
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier