Kursplan

Introduktion till Marvin

Ladda ner och installera Marvin

Konfigurera en Eclipse-utvecklingsmiljö

De tre lagren i Marvin-arkitekturen

 • Ramverk
 • Plugin-program
 • Program

Komponenter och bibliotek

Bildbehandling i Marvin

Videobearbetning i Marvin

Multi-Threading in Marvin

Unit Testing i Marvin

Arbeta med MarvinEditor

Skapa ett program med Marvin

Arbeta med plugin-program

Testa programmet

Användningsområden för video

 • Filtrering av video
 • Subtraktion och kombination av bilder
 • Spårning
 • Identifiering av ansiktsfunktioner
 • Spårning i realtid av flera blobar
 • Partiell formmatchning
 • Detektering av hudfärgade pixlar

Använda Marvin Ramverk för Test Automation

Utvidgning av ramverket

Bidra till projektet

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Grundläggande förståelse för bild- och videobehandling.
 • Java erfarenhet av programmering.

Publik

 • Mjukvaruutvecklare som vill använda ett rikt, plug-in-baserat ramverk med öppen källkod för att skapa bild- och videobehandlingsapplikationer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier