Kursplan

Introduktion

Att sätta upp utvecklingsmiljön

Skapa ett projekt

Konfigurera simulatorn

Förbereder datamängder

Översikt över Python Deep Learning Libraries

Tillämpa Computer Vision tekniker för att spåra banor

Träning perceptronbaserad Neural Networks för att upptäcka andra fordon

Implementering av Convolutional Neural Networks för att förutsäga styrvinkel och hastighet

Utbildning av en Deep Learning modell för att klassificera trafikmärken

Använda polynomregression för att förbättra prediktiv precision

Testar den självkörande bilen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Python erfarenhet av programmering.

Publik

  • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier