Kursplan

Introduktion

Förstå Computer Vision Basics

Installation av OpenCV med Python omslag

Introduktion till användning av OpenCV

Använda media med Python

 • Laddar bilder
 • Konvertera färg till gråskala
 • Använda Metadata

Tillämpa bildteori med Python

 • Förstå bilder som flerdimensionella arrayer
 • Förstå färgrymden
 • Översikt över pixlar och koordinater
 • Accessing Pixels
 • Ändra pixlar i bilder
 • Rita linjer och former
 • Applicera text på bilder
 • Ändra storlek på bilder
 • Beskär bilder

Utforska vanliga Computer Vision Algoritmer och metoder

 • Tröskelvärde
 • Hitta konturer
 • Bakgrundssubtraktion
 • Använda detektorer

Implementera funktionsextraktion med Python

 • Använda funktionsvektorer
 • Förstå teorin om färg-medelegenskaper
 • Extrahera histogramfunktioner
 • Extrahera gråskalehistogramfunktioner
 • Extrahera texturfunktioner

Implementera en app för att upptäcka bildlikhet

Implementera en omvänd bild Search Motor

Skapa en objektdetekteringsapp med hjälp av mallmatchning

Skapa en ansiktsavkänningsapp med Haar Cascade

Implementera en objektdetekteringsapp med hjälp av nyckelpunkter

Fånga och bearbeta video via en webbkamera

Skapa ett rörelsedetektionssystem

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Programmeringserfarenhet med Python
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier