Kursplan

Införandet

Funktionell Programming på djupet

 • Objektorienterad programmering vs funktionell programmering
 • Förstklassiga funktioner och funktioner av högre ordning

Funktionell Programming i C++

 • Skriva kod i ett funktionellt format
 • Skapa Lambda-funktioner
 • Fånga objekt
 • Sammanfoga funktioner

Metaprogrammering och Functional Reactive Programming

 • Tillämpning av fakulteter
 • Använda C++ mallbibliotek och funktionella programmeringsbibliotek
 • Arbeta med Reactive-tillägg och RxCpp-bibliotek

Funktionell C++ Utveckling

 • Tillämpningar för byggnader
 • Använda funktioner av högre ordning
 • Arbeta med felhantering
 • Implementering av funktorer och monader
 • Omstrukturera kod
 • Skriva enhetstester
 • Prestanda för profilering
 • Tillämpningar med flertrådsteknik

Sammanfattning och slutsats

Krav

Förutsättningar

 • En förståelse för procedurell/objektorienterad programmering
 • Grundläggande erfarenhet av C++

Publik

 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Advanced C++

35 timmar

C++ for Modeling Quantitative Finance

49 timmar

C/C++ Secure Coding

21 timmar

C++ for Embedded Systems

21 timmar

C++ 11 Programming

14 timmar

Writing Simpler Cleaner Code with C++ 17

7 timmar

C++, QT, ZeroMQ and Protocol Buffers

35 timmar

Using C++ in Embedded Systems - Applying C++11/C++14

21 timmar

HMI Development for Automotive Infotainment Systems

14 timmar

Introduction to LaTex

14 timmar

Advanced C++ Software Design

35 timmar

Object Oriented Programming with C++

7 timmar

Programming in C++

35 timmar

Qt Programming

21 timmar

Unreal Engine 4

21 timmar

Relaterade Kategorier