Kursplan

Introduktion

Meteor Översikt

 • Vad är Meteor?
 • Meteor funktioner

Meteor och React

 • Meteor mot React

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Meteor

React Snabbstart

 • Konfigurera React
 • Byggnadskomponenter
 • Lägger till CSS
 • Använder Ajax och axios
 • Laddar data

Meteor

 • Arbeta med MongoDB samlingar
 • Skapa en behållare
 • Refaktoreringskod

Testa applikationen

 • Testning med enhetstester och skentester

Felsökning av applikationen

 • Hanteringsfel

Distribuera applikationen

 • Distribuera och vara värd för projektet

Säkra applikationen

 • Använder Meteor Middleware
 • Arbeta med tokens

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • JavaScript erfarenhet av programmering

Publik

 • Webbutvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications

  14 timmar

Relaterade Kategorier