Kursplan

Införandet

  • NLP och R vs Python

Installera och konfigurera R Studio

Installera R-paket relaterade till Natural Language Processing (NLP)

En översikt över R:s textmanipuleringsfunktioner

Komma igång med ett NLP-projekt i R

Läsa och importera datafiler till R

Textmanipulering med R

Dokumentklustring i R

Ordklasser taggning i R

Meningsparsning i R

Arbeta med vanliga Expressioner i R

Igenkänning av namngiven entitet i R

Ämnesmodellering i R

Textklassificering i R

Arbeta med mycket stora datamängder

Visualisera dina resultat

Optimering

Integrera R med Övrigt Languages (Java, Python osv.)

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Viss förtrogenhet med programmering.

Publik

  • Lingvister och programmerare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier