Kursplan

Introduktion

Nuxt.js

 • Statisk webbplatsgenerering
 • SSR
 • SPA

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Nuxt.js

Nuxt.js Snabbstart

 • Skapa en rutt
 • Lägger till navigering
 • Arbeta med parametrar
 • Tillämpa en layout
 • Styling Nuxt.js
 • Bygga ett SPA, en universell app och en statisk webbplats

Hantering i Nuxt.js

 • Lägga till och förbereda data
 • Hanteringsfel
 • Arbeta med Vuex

Utveckling av backend

 • Använder Firebase
 • Hämtar data
 • Synkronisera Vuex

Avancerat Nuxt.js

 • Lägger till och testar mellanprogramvara på serversidan
 • Implementering av plug-ins
 • Konfigurera routinginställningar

Autentisering

 • Generera och lagra tokens

Testa applikationen

 • Testning med enhetstester och skentester

Felsökning av applikationen

 • Hanteringsfel

Distribuera applikationen

 • Implementering på plats eller i molnet

Säkra applikationen

 • Döljer data och API:er

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av JavaScript

Publik

 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier