Kursplan

Introduktion

 • Statsledningsöversikt

Översikt över Vuex funktioner

 • Komponenter (tillstånd, getters, åtgärder, mutationer)
 • Integration med Vue

Komma igång med Vuex

 • Skapa en Vuex butik
 • Importerar butik till Vue

Mottagande stater från butiken

 • Beräknad egendom
 • Objektspridningsoperatör

Skapa en Getter

 • Tillträde i fastighetsstil
 • Metodliknande åtkomst

Begår en mutation

 • Engagemang i objektstil
 • Reactivitetsregler
 • Mutationer i komponenter

Lär dig om hjälpare och handlingar

 • Commit metod
 • Avsändningsmetod
 • MapState- och mapActions-hjälparna

Arbeta med Vuex moduler

 • Modul lokal stat
 • Dynamisk modulregistrering
 • Modul återanvändning

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Grundläggande förståelse för HTML, CSS, JavaScript och Vue

Publik

 • Utvecklare
 • Programmerare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Advanced Vue.js

14 timmar

Choosing the Right JavaScript Framework

14 timmar

Laravel and Vue.js

14 timmar

Building Micro-Frontends with Vue.js

14 timmar

Nuxt.js and Vue.js

14 timmar

Quasar Framework and Vue.js

14 timmar

Vue 3

7 timmar

Vue.js

21 timmar

Javascript and Vue.js for Beginners

21 timmar

Vuetify.js

14 timmar

Creating and managing Web sites

35 timmar

JavaScript - Advanced Programming

14 timmar

Ext JS Fundamentals

21 timmar

Prototyping using JavaScript and Bootstrap

21 timmar

Javascript Basics

14 timmar

Relaterade Kategorier