Kursplan

Införandet

Komma igång med programvara och verktyg för PCB-design

 • Installera och konfigurera Altium
 • Översikt över Altium-funktioner och komponentbibliotek

Översikt över PCB-design

 • Varför designa ett anpassat schema?
 • Kretsegenskaper hos ett kretskort
 • Översikt över enkelsidiga, dubbelsidiga och flerskiktade kretskortskonstruktioner.
 • Översikt över mjukvarudesign och konstruktionsprocess

Designa kretskortet

 • Undersöka ett befintligt schema
 • Rita ett schema i Altium
 • Konstruera ett kretskort i Altium
 • Kontrollera om det finns fel i styrelsen
 • Generera filer för tillverkning av brädorna

Byggnation

 • Konstruktion av den fysiska tavlan (utrustning, material och process)
 • Val av elektroniska komponenter
 • Konstruktion av kretskortet

Avancerad

 • Designa dina egna komponenter

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för elektronik
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

The Yocto Project - An Overview - hands-on

  28 timmar

Relaterade Kategorier