Kursplan

Införandet

 • Kort genomgång av ISO/IEC 27001:2013
 • Översikt över ISO/IEC 27001:2022
 • Vikten av informationssäkerhetssystem Management (ISMS)

Förstå förändringarna

 • ISO/IEC 27001:2013 jämfört med .ISO/IEC 27001:2022
 • Större ändringar i bilaga A
 • Uppdateringar av klausulerna
 • Konsekvenser av titeländringen

Nya koncept och Elements i ISO/IEC 27001:2022

 • Introduktion till nya begrepp
 • Förbättringar av riskhantering
 • Ökat fokus på ledarskap och engagemang
 • Efterlevnads- och kontinuerliga förbättringsaspekter

Övergång till ISO/IEC 27001:2022

 • Viktiga steg för övergången till den nya standarden
 • Identifiera förändringsområden
 • Planera och genomföra förändringar
 • Tidslinje och tidsfrister för övergången

Revisions- och certifieringsprocess

 • Förändringar i granskningsprocessen för 2022 års standard
 • Certifieringskrav och förfaranden
 • Översikt över övergångsprov
 • Efterlevnad av PECB:s etiska kod ISO/IEC 17024

Att göra provet

 • Förfaranden vid registrering
 • Tips och tricks för att klara provet

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande förståelse för principerna och begreppen i ISO/IEC 27001:2013-standarden

Publik

  Informationssäkerhetschefer ISO/IEC 27001 revisorer IT-proffs
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier