Kursplan

Introduktion

Förstå Microservices (Micro Services) och Message Queuing

Översikt över meddelandeprotokoll: REST, SOAP, AMQP, etc.

Hur RabbitMQ Implementerar AMQP för att möjliggöra lös koppling mellan tjänster

Att sätta upp utvecklingsmiljön

Installera och konfigurera en RabbitMQ-server

Översikt över PHP klientbibliotek

Fallstudie: Svara på en begäran om nedladdning av en PDF

Skapa producent- och konsumentapplikationer i PHP

Ansluter till RabbitMQ-servern

Utföra vanliga RabbitMQ operationer

Skicka, ta emot och köa meddelanden

Integrera RabbitMQ i en befintlig applikation

Routing med Topics Exchange, Direct Exchange, Fanout Exchange och Headers Exchange

Övervakning av RabbitMQ-servern

Felsökning RabbitMQ

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • PHP programmeringserfarenhet

Publik

  • Utvecklare
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier