Kursplan

Introduktion till Laravel

Installera och konfigurera Laravel

Installera och konfigurera verktyg för att utveckla RESTful API:er med Laravel

Översikt över Laravel Funktioner och arkitektur

Granska grunderna för ett RESTful API

Fallstudie för RESTful API i Laravel

Skapa och ställa in strukturen för Laravel för RESTful API

Bygga ett RESTful API i Laravel

  • Skapa initiala Laravel-komponenter för RESTful API
  • Implementering av RESTful API-modeller och dess relationer med hjälp av Laravel Eloquent
  • Implementera och förbättra dina RESTful API-operationer

Hantera RESTful API-fel och undantag

Anpassa ditt RESTful API i Laravel

  • Transformera API-data
  • Laddar relaterade data för en primär post
  • Returnerar kapslade data
  • Skapa ett mellanprogram för loggning och hastighetsgräns

Förbereder ditt RESTful API för användarautentisering

Testar ditt RESTful API

Bygga ett exempelprojekt som använder ditt RESTful API

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande erfarenhet av programmering
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier