Kursplan

  • Go/Inte gå till automatisering för en viss process (RPA business case building workshop exercise)
  • Välja din process för automatisering - verkstadsövning
  • Dissekera din process - verkstadsövning
  • Exempel på RPA-operativmodell
  • Utbilda din personal – vad behöver dina medarbetare veta för att robotisera ordentligt
  • Skapande av UAT:er för din robot
  • Frontoffice eller backoffice - diskussion
  • Risker relaterade till robotisering och deras begränsning
  • Organisatorisk förändringsledning och RPA – hur man tacklar robofobi

Krav

Goda kunskaper om RPA Rekommenderad genomgång av RPA: Implementing Robotic Process Automation utbildningskurs

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier