Kursplan

Introduktion till SWIFT

 • Översikt över SWIFT
 • Förstå SWIFT-nätverket
 • Avkodning och användning av SWIFT-koder
 • Grunderna i SWIFT-meddelanden

SWIFT-miljön

 • Konfigurera en SWIFT-terminal
 • SWIFT-kryptering, autentisering och efterlevnad
 • Användarhandbok och dokumentation

Utföra SWIFT-överföringar

 • Förbereda för en överföring
 • Skapa SWIFT-meddelanden
 • Förstå avgifter, priser och konvertering vid internationella överföringar
 • Hantera fel och avslag

Efterlevnad och risk Management

 • Överväganden för bekämpning av penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF)
 • Vikten av kundkännedom (KYC) vid SWIFT-överföringar
 • Övervaknings- och rapporteringsverktyg och bästa praxis

Avancerade SWIFT-operationer

 • Utforska ytterligare SWIFT-tjänster
 • Integration med interna banksystem
 • Framtida trender inom SWIFT

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för bankverksamhet

Publik

 • Bankpersonal
 • Finance Officerare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier