Kursplan

Introduktion

  • Lack vs Nginx vs andra lösningar

Översikt över cachning och proxyservrar

Installera och konfigurera Varnish

Använda Varnish Administration Console (VAC)

Hantera HTTP-anslutningar med Varnish

Arbeta med Varnish Configuration Language (VCL)

Ogiltigförklarar Varnish-cachen

Förstå livslängden för cachade objekt

Hanterar backends

Optimera anslutningar

Logga, mäta och felsöka Lack

Integrera Varnish med annan infrastruktur och tjänster

Avslutande kommentarer

Krav

  • Kunskap om kommandoraden Linux (skal)
  • Förståelse för HTTP och nätverk
  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier