Kursplan

Introduktion

Omfattande översikt av AR

Skapa en AR-applikation

  • Använda ett författarverktyg och en AR-webbläsare
  • Förstå koden som skapas av författarverktyget
  • Att lära sig Honours-materialet
  • Inklusive bildigenkänning och objektspårning

Använder geolokaliseringsfunktioner

Skapa ditt eget AR-spel

Förstå ARAF-standarden

Ändra applikationens beteende

Avslutande kommentarer

Krav

  • Inga tekniska förkunskaper krävs
  • Ingen tidigare erfarenhet av kodning krävs
  • Erfarenhet av märkningsspråk (HTML, XML etc) kan vara till hjälp
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier