Kursplan

Introduktion till BIRT

 • Översikt över BIRT
 • Installera och ställa in BIRT
 • Förstå BIRT-arkitektur och komponenter

Komma igång med BIRT Report Designer

 • Navigera i BIRT-arbetsytan
 • Grundläggande begrepp för rapportdesign
 • Skapa en rapport

Datakällor och datauppsättningar

 • Ansluta till datakällor
 • Skapa och hantera datauppsättningar
 • SQL för BIRT

Grundläggande om rapportobjekt

 • Arbeta med textobjekt
 • Tabeller och rutnät
 • Förstå databindningar

Avancerade rapporteringsfunktioner

 • Villkorlig formatering
 • Parametriserade rapporter
 • Inkorporera diagram och grafer

Skript i BIRT

 • Översikt över skript i BIRT
 • Skript för händelsehantering
 • Anpassad affärslogik

Optimera och distribuera BIRT-rapporter

 • Metodtips för prestanda
 • Exportera och publicera rapporter
 • Integration med webb- och Java-applikationer

Avancerade ämnen och tillägg

 • Arbeta med kartvisualiseringar
 • Avancerade kartläggningstekniker
 • Utöka BIRT med plugins

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för SQL och databaser
 • Kunskaper om Business Intelligence-begrepp och rapporteringsgrunder

Publik

 • Dataanalytiker
 • Business Analytiker
 • IT-proffs
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier