Kursplan

  Granska och beskriva en process från början till slut från den första kontakten med kunden till slutet av processen i backoffice
Definiera nyckelindikatorer för att mäta processprestanda hur man definierar de mest relevanta indikatorerna
 • hur man mäter dessa indikatorer osv.
 • Identifiera förbättringsområden i processen hur man identifierar dessa förbättringar
 • vad man ska fokusera på
 • vad ska man undvika osv.
 • Föreslå rekommendationer för att förbättra processen vilken typ av rekommendationer
 • hur man skriver dem
 • hur man säkerställer operativa rekommendationer m.m.
 • Övervakning av förbättringar som styrningsstruktur för att övervaka processförbättringar
 • hur ofta
 • vilken typ av rapportering osv.
 •   21 timmar
   

  Antal deltagare


  Starts

  Ends


  Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
  Open Training Courses require 5+ participants.

  Vittnesmål (4)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier