Kursplan

Introduktion till standarder

 •  BPMN, DMN – vad adresserar dessa standarder?
 •  När ska vi använda BPMN?
 •  När ska DMN användas?

BPMN (Business Processmodell och notation)

Exempel på grundläggande BPMN symboler

 •  Aktiviteter
 •  Gateways
 •  Händelser
 •  Sekvensflöde
 •  Meddelanden
 •  Artefakter

Orkesteringar och Collaborations

 •  Bassänger, deltagare
 •  Korridorer

Meddelandeflöde

 •  Hur man modellerar meddelanden

Processer och aktiviteter

 •  Aktivitet kontra uppgift
 •  Mänsklig interaktion
 •  Typer av uppgifter
 •  Delprocess
 •  Samtalsaktivitet
 •  Looping och multi-instans aktiviteter

Objekt och data
 Datamodellering


evenemang

 •   Begrepp
 •  Start- och slutförandehändelser
 •  Mellanhändelser
 •  Trigger
 •  Typer av händelser
  • Meddelande
  • Timer
  • Fel
  • Klättrande
  • Annullera
  • Ersättning
  • Länk


Gateways

 •  Sekvensflödesöverväganden
 •  Exklusiv gateway
 •  Inkluderande gateway
 •  Parallell gateway
 •  Händelsebaserad gateway
 •  Parallell Gateway baserad på händelser
 •  Komplex gateway

DMN (Beslutsmodell och notation)
Introduktion till DMN

 •  Historia
 •  Grundläggande begrepp
 •  Beslutsvillkor
 •  Beslutslogg
 •  Omfattning och användning av DMN (mänskligt och automatiserat beslutsfattande)

Beslutsvillkor

 •  DRG
 •  DRD
 •  Beslutstabell
 •  Enkelt Expressjonspråk (S-FEEL)
 •  KÄNNA

BPMN 2.0 i sammanhanget BPM (Business Process Management)

 •  Processmodellering kontra processexekvering
 •  BMPS (Business Process Management Suites) och deras överensstämmelse med BPMN 2.0
 •  Processer och deras koppling till affärsstrategier
 •  Processmål och mått
 •  Processernas sammanhang

Typer av modellering

 •  Orkesteringar (privata processer)
 •  Offentliga processer
 •  Koreografier

De elementära BPMN elementen

 •  Artefakter, fel, eskalationer, händelser, Expressjoner
 •  Flödeselement
 •  Gateways, meddelanden, sekvensflöde

Designa en process

 •  Aktiviteter
 •  Resursfördelning
 •  Skådespelare
 •  Arbetsuppgifter
 •  Mänsklig interaktion
 •  Delprocess
 •  Repetitiva aktiviteter
 •  Gateways

Modellering av en Collaboration

 •  Pooler, deltagare och korridorer
 •  Meddelandeflöde
 •  Användning av deltagare
 •  Användning av ett koreografidiagram

Data

 •  Datamodellering
 •  Datalager
 •  Exempel på dataexekvering

evenemang

 •  Koncept
 •  Start- och slutförandehändelser
 •  Mellanhändelser
 •  Händelsedefinitioner
 •  Händelsebearbetning
 •  Omfattningar

Ersättning

 •  Ersättningselement
 •  Utlösande ersättning
 •  Samband mellan felhantering och ersättning

Krav

Grundläggande förståelse för ett processbegrepp.

  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier