Kursplan

Introduktion

 • Varför konsul?
 • Consul vs ZooKeeper, Chef, Puppet, SkyDNS, SmartStack, Serf, Custom Solutions

Installation och installation

Consult arkitektonisk översikt

 • Server och agenter
 • Konsensusprotokoll, Gossip-protokoll, Nätverkskoordinater, Sessioner, Antientropi, Säkerhetsmodell, Jepsen-testning

Använder Consul CLI

Använda Consul Web UI

Kör agenterna

Skapa ett kluster

Service Discovery

 • Konfigurera Consul-klienter för att upptäcka tjänster och databaser

Hälsokontroll

 • Konfigurera Consul-klienter för att tillhandahålla hälsokontroller (webservertillgänglighet, minnesanvändning, etc.)

KV butik

 • Upprättande av Consuls hierarkiska nyckel/värdelager

Federation

 • Konfigurera Consul för att stödja flera datacenter

Konsuls Access kontrolllista (ACL)

 • Styr åtkomst till Consul-resurser

Autopilot

 • Ställa in automatisk hantering av Consul-servrar

Lägga till och ta bort Consul-servrar

Bootstrappinga ett nytt datacenter

DNS-vidarebefordran

Återställning av avbrott

Prestandajustering

Konsul uppgraderar

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av systemadministration
 • Allmän förståelse för kluster och distribuerad datoranvändning
 • Kännedom om datacenterarkitektur

Publik

 • Utvecklare
 • Operatörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier