Kursplan

Introduktion

Översikt över Django CMS

Förbereda utvecklingsmiljön

Installera och konfigurera Django CMS

Skapa en exempelwebbplats

Definiera strukturen för en sida med hjälp av sidmallar

Konfigurera fält för att rendera användarredigerbart innehåll med hjälp av platshållare

Arbeta med plugins

Skapa en anpassad plugin

Förstå Application Hooks (apphooks)

Integrera en befintlig Django applikation i Django CMS-systemet

Dela data med Django REST Framework API

Testa applikationen

Felsökning av applikationen

Säkra Django CMS

Distribuera en fullfjädrad Django CMS-webbplats

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Python erfarenhet av programmering

Publik

  • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier