Kursplan

Introduktion

Översikt över Django CMS

Förbereda utvecklingsmiljön

Installera och konfigurera Django CMS

Skapa en exempelwebbplats

Definiera strukturen för en sida med hjälp av sidmallar

Konfigurera fält för att rendera användarredigerbart innehåll med hjälp av platshållare

Arbeta med plugins

Skapa en anpassad plugin

Förstå Application Hooks (apphooks)

Integrera en befintlig Django applikation i Django CMS-systemet

Dela data med Django REST Framework API

Testa applikationen

Felsökning av applikationen

Säkra Django CMS

Distribuera en fullfjädrad Django CMS-webbplats

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Python erfarenhet av programmering

Publik

  • Utvecklare
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Learning Management Systems (LMS) for Instructors, Trainers, and Course Creators

  14 timmar

Relaterade Kategorier