Kursplan

 • Vad är design?
 • Översikt över designverktyg
 • Definiera designmål
  • Software Engineering Utmaningar
  • Återanvändning
  • Underhåll
  • Testbarhet
  • Konfigurerbarhet
  • Abstraktion
  • Läsbarhet
  • Redundansfri design
  • Nedbrytning
  • Verbalisering
  • Modularisering
  • Information som döljer
  • Kontextfria moduler
  • Lös koppling
  • Stark sammanhållning
  • Acykliska beroenden

Krav

 • Grundläggande kunskap om inbyggda system
 • Inbäddad C Programming
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier