Kursplan

Införandet

Teoretisk vetenskap av Data Analysis

 • Principerna för dataanalys
 • Mål för dataanalys
 • Metoder för dataanalys

Excel och Data Science

 • Konsekvens i data
 • Datatyper som används i Excel

Översikt över Power BI

 • Processer och kraftprodukter som används i Power BI

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Excel
 • Installera och konfigurera Power BI

Business Dataanalys i Excel

 • Infoga och arbeta med pivotdiagram
 • Infoga och arbeta med PowerPivots
 • Dokumentkoppling
 • Länka och duplicera arbetsblad
 • Frysning av rutor
 • Delade fönster
 • Använda villkorsstyrd formatering
 • Skapa ett namngivet område
 • Använda Execel Web Query
 • Arbeta med Power Excel-funktioner

Power BI och Excel Integration

 • Importera data från Excel till Power BI med Power View
 • Införliva Excel i Power BI-portalen

Rengöringsdata i Power BI

 • Rensa korstabellsdata med unPivot
 • Rensa flera korstabellsdata
 • Kombinera data från flera flikar och ark

Databases och rapporter i Power BI

 • Använda relationer för att eliminera LETARAD
 • Skapa beräknade kolumner
 • Skapa en anpassad datumtabell
 • Arbeta med rapporter och visuella objekt
 • Filtrera rapporter och visa data
 • Publicera rapporten på Power BI Portal

DAX och Power BI

 • Lägga till beräknade kolumner
 • Gruppering av text
 • Använda lagerplatsanalys
 • Lägga till mått
 • Jämförelse av tidigare och aktuella data

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för grunderna i Excel.

Publik

 • Dataanalytiker
 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kategorier