Kursplan

Power BI Arkitektur

Datakällor

 • Datakällor på plats och online
 • Datatransformationer + M-språk
 • Direktanslutningar till valda källor (SQL Server, OLAP)

Modellering

Relation mellan tabeller (enkel och multiriktad datafiltrering)

 • DAX - Förstå syntaxen och bästa praxis
 • Introduktion till DAX
  • De vanligaste funktionerna och beräkningssammanhanget
  • Arbeta med tidsdimensionen (inklusive räkenskapsperioder, jämförelseperioder, YTD)
  • Funktioner för att naturalisera en förälder-barn-hierarki
  • Filterfunktioner
  • DAX mallar

Visualiseringar

 • Interaktiv dataanalys
 • Välj lämplig visualisering
 • Filter, gruppering, uteslutningar
 • Visualisering på kartor
 • Visualiseringsförbättringar (så kallade anpassade bilder)

Data Access Management - Säkerhet på radnivå

Lagarbete och mobil med Power BI

 • Dashboards och rapporter
 • Fråge- och svar-mekanism
 • Arbetsytor Mobila applikationer

 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (7)