Kursplan

Introduktion

Översikt över lokal och molnbaserad datalagring och analyslösningar

Förståelse Big Data

 • Big Data kriterier
 • Big Data struktur
 • Arbeta med Big Data

Molnlösningar

 • Azure SQL Database
 • Azure Data Warehouse
 • Azure Data Factory
 • Azure Databricks
 • Power BI

Arbeta med Databases

 • Design av datalager
 • Dimensionell modellering
 • Implementering och driftsättning

Datamodeller - En jämförelse

 • SSAS Tabelldatamodeller
 • SSAS Flerdimensionella modeller
 • Power BI Modeller

Datarensning

 • Strategier och verktyg

Rapportmodeller

 • Bygga Power BI tabellmodeller
 • Förstå DAX

PowerBI-rapporter

 • Utformning av Power BI rapporter

Power BI Arkitektur

 • Generering av arbetsytor
 • Licensiering
 • Behörigheter

Administrering

 • Administrera Azure lösningar
 • Administrera Power BI Tjänsten

säkerhet

 • Upprätthålla en säker Azure arkitektur
 • Azure SQL Database/Data Warehouse, Data Factory och Data Bricks
 • Datamaskering och sekretessproblem

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av elementär dataanalys (t.ex. Excel).
 • En allmän förståelse för molnkoncept (t.ex. AWS).

Publik

 • Database ingenjörer
 • Utvecklare
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier