Kursplan

Införandet

Data Visualization

 • Redigering i Power BI Desktop
 • Skapa rapporter
 • Interagera med rapporter
 • Uppladdning av rapporter till Power BI-tjänsten
 • Revidera rapportlayouter
 • Publicera till PowerBI.com
 • Dela och samarbeta med teammedlemmar

Modellering av data

 • Insamling av data
 • Modellering av data
 • Säkerhet
 • Arbeta med DAX
 • Uppdatera källdata
 • Skydda data

Avancerad frågeställning och datamodellering

 • Huvudkonton för datamodellering
 • Komplexa DAX-mönster
 • Power BI Tips och tricks

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för affärsanalyskoncept

Publik

 • Verksamhetschefer
 • Affärsanalytiker
 • Dataanalytiker
 • Business Intelligence (BI) och Data Warehouse (DW) team
 • Rapportera utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Advanced Data Analysis with TIBCO Spotfire

14 timmar

Introduction to Spotfire

14 timmar

AI-Driven Data Analysis with TIBCO Spotfire X

14 timmar

Data Analysis with SQL, Python and Spotfire

14 timmar

TIBCO for Developers

21 timmar

TIBCO Statistica

14 timmar

Monitoring with Grafana

14 timmar

Advanced Grafana

14 timmar

Grafana and GLPI Administration

21 timmar

Grafana and Graphite

14 timmar

Advanced Elasticsearch and Kibana Administration

35 timmar

ELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators

14 timmar

Kibana: Essentials

14 timmar

Advanced Power BI

21 timmar

Data Analytics Process, Cloud Solutions, and Power BI Solutions

35 timmar

Relaterade Kategorier