Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Power BI funktioner och arkitektur
 • Avancerade verktyg och dataanalys i Power BI

Komma igång

 • Installation av Power BI och andra komponenter
 • Datastrategier för effektivitet
 • DAX-språkgrunderna

Hantera data

 • Fråga och aggregera data
 • R-integration och M-fråga
 • Importera och överföra data
 • Pivoting och unpivoting data
 • Transponera och sammanfoga datatabeller
 • Tips och tricks om avancerade funktioner

Avancerad datamodellering

 • Arbeta med tabeller och mått
 • Definiera datagranularitet
 • Arbeta med relationer och kardinalitet
 • Skapa mått med DAX
 • Optimera modeller för prestanda
 • Åtgärda vanliga problem i modellering

Avancerade regler och beräkningar med DAX

 • Skapa tabeller med hjälp av en formel
 • Tillämpa villkorliga funktioner
 • Filtrera flera tabeller
 • Arbeta med frånkopplade tabeller
 • Arbeta med variabler i DAX
 • Beräkna och filtrera sammanhang
 • Arbeta med dynamiska mått

Avancerade visualiseringar, rapporter och instrumentpaneler

 • Visualiseringstyper i Power BI
 • Anpassa visuella element
 • Skapa Power BI kartvisualisering
 • Skapa Power BI bilder med R
 • Använda filter och skivare i rapporter
 • Förbättra visuella element för rapporter
 • Skapa ett automatiserat flöde med Power Automate
 • Skapa Q&A visual i rapporter
 • Optimera instrumentpaneler för mobila enheter
 • Tips för att designa effektiva instrumentpaneler

Arbeta med Embedded Analytics i Power BI

 • Konfigurera analysmiljön
 • Utforskar Power BI REST API:er och klient-API:er
 • Praktiska exempel och användningsfall

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Erfarenhet av Power BI
 • Bekanta med DAX-språket

Publik

 • Business analytiker
 • Dataanalytiker
 • Utvecklare
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies

  35 timmar

Big Data Business Intelligence for Telecom and Communication Service Providers

  35 timmar

Relaterade Kategorier