Kursplan

 • Arbeta med användargränssnittet MATLAB
 • Mata in kommandon och skapa variabler
 • Analysera vektorer och matriser
 • Arbeta med datatyper
 • Automatisera kommandon med skript
 • Skriva program med logik och flödeskontroll
 • Skriva funktioner
 • Visualisering av vektor- och matrisdata
 • Arbeta med datafiler
 • Importera data
 • Organisera data
 • Visualisera data
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

MATLAB Fundamentals, Data Science & Report Generation

35 timmar

Relaterade Kategorier