MATLAB kurser och utbildning

MATLAB kurser och utbildning

Lokala instruktionsledda MATLAB-kurser visar genom handson att man utövar grunden för MATLAB-programmering (syntax, arrays och matriser, datavisualisering, manuskriptutveckling, objektorienterade principer etc) samt hur man applicerar MATLABs paket som Financial Toolbox för att utföra matematiska och statistisk analys av finansiella data MATLAB-kurser innehåller också hur man använder relaterad teknik som Simulink för att utföra modellering av komplexa system MATLAB-träning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

MATLAB läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
35 timmar
I den första delen av denna utbildning täcker vi grundläggande MATLAB och dess funktion som både språk och plattform. I denna diskussion ingår en introduktion till MATLAB syntax, matriser och matriser, datavisualisering, manusutveckling och objektorienterade principer. I den andra delen demonstrerar vi hur man använder MATLAB för data mining, maskininlärning och prediktiv analys. För att ge deltagarna ett tydligt och praktiskt perspektiv av MATLAB : s inställning och kraft, gör vi jämförelser mellan att använda MATLAB och använda andra verktyg som kalkylblad, C, C++ och Visual Basic. I den tredje delen av utbildningen lär sig deltagarna att effektivisera sitt arbete genom att automatisera sin databehandling och rapportgenerering. Under hela kursen kommer deltagarna att utöva de idéer som lärts genom praktiska övningar i en laboratoriemiljö. I slutet av utbildningen kommer deltagarna att ha en grundlig förståelse av MATLAB : s kapacitet och kommer att kunna använda den för att lösa verkliga datavetenskapliga problem såväl som för att effektivisera sitt arbete genom automatisering. Bedömningar kommer att genomföras under hela kursen för att mäta framsteg. Kursformat
 • Kursen omfattar teoretiska och praktiska övningar, inklusive case-diskussioner, provkodinspektion och praktiskt genomförande.
Notera
 • Övningar kommer att baseras på förutbestämda mallar för exempeldata. Om du har specifika krav, kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Python programmeringsspråket blir alltmer populärt bland Matlab-användare på grund av dess kraft och mångsidighet som ett dataanalysverktyg samt ett allmänt syftesspråk. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till Matlab-användare som vill utforska och eller övergå till Python för dataanalys och visualisering. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Installera och konfigurera en Python utvecklingsmiljö. Förstå skillnaderna och likheterna mellan Matlab och Python syntax. Använd Python för att få insikter från olika dataset.  Konvertera befintliga Matlab-applikationer till Python.  Integrera Matlab och Python applikationer.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
Denna två dagar långa kurs ger en omfattande introduktion till MATLAB ® tekniska datormiljö. Kursen är avsedd för nybörjare och de som söker en recension. Ingen tidigare erfarenhet av programmering eller kunskap om MATLAB antas. Teman för dataanalys, visualisering, modellering och programmering utforskas under hela kursen.
21 timmar
MATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
35 timmar
Kursen innehåller ett omfattande material om MATLAB som ett kraftfullt simuleringsverktyg för kommunikation. Syftet med kursen är att införa MATLAB inte bara som ett allmänt programmeringsspråk, snarare betonas den extremt kraftfulla MATLAB rollen som simuleringsverktyg. De exempel som ges för att illustrera kursens material är inte bara en direkt användning av MATLAB kommandon, utan de representerar ofta verkliga problem.
21 timmar
En 3-dagars kurs som tar dig genom MATLAB huvudskärmar och fönster inklusive ...
 • hur man använder matlab som en kalkylator och planerar grundkurvor
 • hur man skapar egna anpassade funktioner och skript
28 timmar
Denna fyra dagars kurs ger bildbearbetningsstiftelser med Matlab. Du kommer att öva på hur du ändrar och förbättrar bilder och till och med extraherar mönster från bilderna. Du kommer också att lära dig att bygga 2D-filter och använda dem på bilderna. Exempel och övningar visar användningen av lämplig Matlab- och Image Processing Toolbox-funktionalitet under hela analysprocessen.
28 timmar
Mål: Denna utbildning är avsedd för programvaruingenjörer som arbetar med MBD-teknik, utbildningen kommer att täcka modelleringstekniker för Automotive , Automotive , autokodgenerering och modelltestbearbetning och verifiering Publik: mjukvaruutvecklare för fordonsleverantör
14 timmar
Simulink är en grafisk programmeringsmiljö för modellering, simulering och analys av multidomain dynamiska system.
21 timmar
Kursen är avsedd för dem som vill veta ett alternativt program till det kommersiella MATLAB-paketet Tredjedagsutbildningen ger omfattande information om att flytta runt miljön och utföra OCTAVE-paketet för dataanalys och ingenjörsberäkningar Utbildningsmottagarna är nybörjare men även de som känner till programmet och vill systematisera sin kunskap och förbättra sina färdigheter Kunskap om andra programmeringsspråk är inte nödvändigt, men det kommer att underlätta väldigt lärandes kunskapsöverskott Kursen visar hur du använder programmet i många praktiska exempel .
14 timmar
MATLAB integrerar beräkning, visualisering och programmering i en lättanvänd miljö. Det erbjuder Financial Toolbox, som innehåller de funktioner som behövs för att utföra matematisk och statistisk analys av finansiella data, sedan visa resultaten med presentation-kvalitet grafik. Denna instruktörledda utbildning ger en introduktion till MATLAB för finansiering. Vi dyker in i dataanalys, visualisering, modellering och programmering genom praktiska övningar och omfattande praktik i laboratoriet. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att ha en grundlig förståelse för de kraftfulla funktioner som ingår i MATLAB's Financial Toolbox och kommer att ha fått den nödvändiga praxis att tillämpa dem omedelbart för att lösa verkliga problem. Publiken
  Finansiella yrkesverksamma med tidigare erfarenhet av MATLAB
Format av kursen
  Delvis föreläsning, delvis diskussion, tung praxis
35 timmar
Denna kurs ger en omfattande introduktion till MATLAB tekniska datormiljö + en introduktion till att använda MATLAB för finansiella applikationer. Kursen är avsedd för första användare och de som letar efter en recension. Ingen tidigare erfarenhet av programmering eller kunskap om MATLAB antas. Teman för dataanalys, visualisering, modellering och programmering utforskas under hela kursen. Ämnen inkluderar:
 • Arbeta med MATLAB användargränssnitt
 • Ange kommandon och skapa variabler
 • Analysera vektorer och matriser
 • Visualisera vektor- och matrisdata
 • Arbetar med datafiler
 • Arbeta med datatyper
 • Automatisera kommandon med skript
 • Skrivande program med logik och flödeskontroll
 • Skrivfunktioner
 • Använda den finansiella verktygslådan för kvantitativ analys
21 timmar
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
 • Use predictive modeling to identify risks and opportunities
 • Build mathematical models that capture important trends
 • Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs
Audience
 • Developers
 • Engineers
 • Domain experts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timmar
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to design, build, and visualize a convolutional neural network for image recognition. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build a deep learning model
 • Automate data labeling
 • Work with models from Caffe and TensorFlow-Keras
 • Train data using multiple GPUs, the cloud, or clusters
Audience
 • Developers
 • Engineers
 • Domain experts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timmar
Prescriptive analytics är en gren av affärsanalys, tillsammans med beskrivande och prediktiv analys. Den använder prediktiva modeller för att föreslå åtgärder som ska vidtas för optimala resultat, och förlitar sig på optimering och reglerbaserade tekniker som grund för beslutsfattande. I denna instruktörsledda, liveträning kommer deltagarna att lära sig att använda Matlab för att utföra receptbelagda analyser på en uppsättning provdata. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Förstå de nyckelbegrepp och ramverk som används i receptbelagda analyser
 • Använd MATLAB och dess verktygslådor för att skaffa, rengöra och utforska data
 • Använd reglerbaserade tekniker inklusive inferensmotorer, resultatkort och beslutsträd för att fatta beslut baserat på olika affärsscenarier
 • Använd Monte Carlo-simulering för att analysera osäkerheter och säkerställa sund beslutsfattande
 • Distribuera prediktiva och receptbelagda modeller till företagssystem
Publik
 • Business analytiker~~POS=HEADCOMP
 • Operationsplanerare
 • Funktionella chefer
 • BI-medlemmar ( Business Intelligence )
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
21 timmar
This three-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB technical computing environment. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course. Topics include:
 •     Working with the MATLAB user interface
 •     Entering commands and creating variables
 •     Analyzing vectors and matrices
 •     Visualizing vector and matrix data
 •     Working with data files
 •     Working with data types
 •     Automating commands with scripts
 •     Writing programs with logic and flow control
 •     Writing functions

Last Updated:

Kommande MATLAB Kurser

Helg MATLAB kurs, kvällMATLAB utbildning, MATLAB bootcamp, MATLAB instruktörledd, Helg MATLAB utbildning, Kväll MATLAB kurs, MATLAB coaching, MATLAB instruktör, MATLAB tränare, MATLAB kurs, MATLAB klasser, MATLAB on-site, MATLAB privata kurser, MATLAB en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions