Kursplan

Grunder och grunder

Använda miljön MATLAB®

Essential Mathematics för styrsystem som använder MATLAB®

Grafik och visualisering

Programming med MATLAB®

GUI Programming med MATLAB® (valfritt)

Introduktion till styrsystem och matematisk modellering med hjälp av MATLAB®

Styrteori med hjälp av MATLAB®

Introduktion till systemmodellering med SIMULINK®

Simulink® interna (signaler, system, delsystem, simuleringsparametrar,...etc)

Stateflow för bilsystem (Automotive Body Controller-applikation)

Introduktion till MAAB( Mathworks® Automotive Advisory Board)

Introduktion till AUTOSAR

AUTOSAR SWC-modellering med Simulink®

Simulink Verktygslådor för fordonssystem

Hydraulcylindersimulering

Introduktion till SimDrivelin (kopplingsmodeller, Gera-modeller) (valfritt)

Modellering av ABS (tillval)

Modellering för automatisk kodgenerering

Modellverifieringstekniker

Krav

Grundläggande programmeringskunskaper, kunskaper i kontrollteori

 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier