Kursplan

 • Grunderna
 • Använda miljön MATLAB®
 • Essential Mathematics för styrsystem som använder MATLAB®
 • Grafik och visualisering
 • Programming med MATLAB®
 • GUI Programming med MATLAB® (valfritt)
 • Introduktion till styrsystem och Mathematical modellering med MATLAB®
 • Styrteori med hjälp av MATLAB®
 • Introduktion till systemmodellering med SIMULINK®
 • Modelldriven utveckling i Automotive
 • Modellbaserad kontra modelllös utveckling
 • Testa sele för Automotive Programvarusystemtester
 • Model in the Loop, Software in the Loop, Hardware in the Loop
 • Verktyg för modellbaserad utveckling och testning i Automotive
 • Matelo Tool Exempel
 • Reactär ett verktygsexempel
 • Simulink/Stateflow Models Verifiers och SystemTest Tool Exempel
 • Simulink® interna (signaler, system, delsystem, simuleringsparametrar,...etc) - Exempel
 1. Villkorligt exekverade delsystem
 2. Aktiverade delsystem
 3. Utlösta delsystem
 4. Ingångsvalideringsmodell
 • Tillståndsflöde för bilsystem (Automotive Body Controller-applikation) - Exempel
 • Skapa och simulera en modell

Skapa en enkel Simulink modell, simulera den och analysera resultaten.

 1. Definiera potentiometersystemet
 2. Utforska miljögränssnittet Simulink
 3. Skapa en Simulink modell av potentiometersystemet
 4. Simulera modellen och analysera resultat
 • Modellering Programming Konstruktioner Mål:
 • Modellera och simulera grundläggande programmeringskonstruktioner i Simulink
 1. Jämförelser och beslutsutlåtanden
 2. Noll överfarter
 3. MATLAB Funktionsblock

Modellering av diskreta system Mål:

Modellera och simulera diskreta system i Simulink.

 1. Definiera diskreta tillstånd
 2. Skapa en modell av en PI-regulator
 3. Modellera diskreta överföringsfunktioner och tillståndsrymdsystem
 4. Modellera flera diskreta system

Modellering av kontinuerliga system:

Modellera och simulera kontinuerliga system i Simulink.

 1. Skapa en modell av ett gasreglagesystem
 2. Definiera kontinuerliga tillstånd
 3. Kör simuleringar och analysera resultat
 4. Modell påverkan dynamik

Val av lösare: Välj en lösare som är lämplig för en given Simulink modell.

 1. Lösarens beteende
 2. Systemdynamik
 3. Diskontinuiteter
 4. Algebraiska slingor
 • Introduktion till MAAB (Mathworks® Automotive Advisory Board) - Exempel
 • Introduktion till AUTOSAR
 • AUTOSAR SWC-modellering med Simulink®
 • Simulink Verktygslådor för Automotive system
 • Hydraulcylinder Simuleringsexempel
 • Introduktion till SimDrivelin (kopplingsmodeller, Gera-modeller) (tillval) -Exempel
 • Modellering av ABS (tillval) - Exempel
 • Modellering för automatisk kodgenerering - exempel
 • Modellverifieringstekniker -Exempel
 • Motormodell (praktisk modell Simulink)
 • Låsningsfritt bromssystem (praktisk modell Simulink)
 • Engagemangsmodell (praktisk modell Simulink)
 • Upphängningssystem (praktisk modell Simulink)
 • Hydraulsystem (praktisk modell Simulink)
 • Avancerade systemmodeller i Simulink med Stateflow Enhancements
 • Feltolerant bränslekontrollsystem (praktisk modell Simulink)
 • Automatisk transmissionskontroll (praktisk modell Simulink)
 • Elektrohydraulisk servokontroll (praktisk modell Simulink)
 • Modellering av stick-slip-friktion (praktisk modell Simulink)

Krav

Deltagare bör ha grundläggande kunskaper om Simulink

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier