Kursplan

Introduktion

Förstå nyckelbegreppen för OpenAI API

Konfigurera och konfigurera OpenAI API

Bygga en applikation

Använda bibliotek

Använda funktionsspecifika modeller

Förstå användningspolicyer

Generera och manipulera text

Generera och manipulera kod

Generera och manipulera bilder

Anpassa en modell

Använda inbäddningar

Använda moderering

Säkerhetspraxis

Bästa praxis inom produktion

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Kunskaper om programmering och applikationsutveckling

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

OpenAI Sora for Video Creation

14 timmar

Introduction to DALL-E and DALL-E 2: Creating Images with AI

7 timmar

DALL·E 3: Creating High-Resolution Images with AI

7 timmar

ChatGPT (GPT-4) for Developers

14 timmar

ChatGPT

14 timmar

ChatGPT for Accounting

14 timmar

ChatGPT for Automation

14 timmar

ChatGPT for Banking

14 timmar

ChatGPT for Business Intelligence and Reporting

14 timmar

ChatGPT for Content Creation

14 timmar

ChatGPT for Customer Service

14 timmar

ChatGPT for Data Science and Analytics

14 timmar

ChatGPT for E-commerce

14 timmar

ChatGPT for Education and Training

14 timmar

ChatGPT for Executives

14 timmar

Relaterade Kategorier