Kursplan

Introduktion till programmeringsspråket Python

 • Varför Python?
 • Att använda Python för att hantera biologiska data
 • Arbeta med iPython-skalet
 • Ditt första program
 • Skriva Python skript
 • Importera moduler

Arbete med protein- och RNA/DNA-sekvenser

 • Att hitta motiv
 • Transkribering och översättning in silico
 • Hantera sekvensjusteringar

Analysera data i olika biologiska format

 • Analysera FASTA
 • Konverteringar av dataformat

Genomföra biologiska analyser

 • SPRÄNGA
 • AccessAnvända biologiska webbtjänster

Hantering av biologiska 3D-strukturer med hjälp av Python

Python Underlättar statistisk analys

Visualisera data

 • Skapa stapel- och punktdiagram
 • Beräkna en area under kurvan (AUC)

Arbeta med .xls och .csv filer

 • Importera data från och exportera till MS Excel / OpenOffice Calc
 • Skriva .xls och .csv filer

Använda Python för att skapa en pipeline för automatiserad databearbetning

Krav

Grundläggande biologisk kunskap om protein, RNA och DNA-sekvenser.

 28 timmar

Antal deltagare



Price per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier