Kursplan

Introduktion

Data Science på djupet

 • Vad är Plotly? Vad är Dash?
 • Pandas översikt
 • Numpy översikt

Grunderna i handlingen

 • Tomter
 • Värmekartor

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Plotly
 • Installera och konfigurera Dash

Dash Core-komponenter

 • Använda drowdown- och reglagekomponenter
 • Laddar upp CSV, XLS och bilder
 • Arbeta med Dash-layouter
 • Konvertera Plotly-plott till instrumentpaneler
 • Använda återuppringningar
 • Arbeta med ingångar och utgångar

Dash Dashboards

 • Hämtar API-data
 • Bygga en binance instrumentpanel
 • Anslutning av Dash-komponenter
 • Använder alpha vantage
 • Rengöringsdata
 • Kontrollerar återuppringningar
 • Uppdatering av grafer
 • Arbetar med layoutuppdatering

Spridning

 • Arbetar med appauktorisering
 • Distribuerar med Heroku

Sammanfattning och slutsats

Krav

Förutsättningar

 • Python erfarenhet

Publik

 • Dataanalytiker
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier