Kursplan

Introduktion

Hur API:er fungerar

Accessmed ett offentligt API

Förbereda utvecklingsmiljön

Förbereda ett exempel på en backend-applikation

Skapa en API-slutpunkt

Testar API

Felsökning av API

Säkra API:et

Implementering av API-aktiverad backend

Övervakning av API

Förbättra API

RESTful APIs bästa praxis

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för HTTP-protokoll
  • Erfarenhet av webbprogrammering (se anmärkning nedan för språkalternativ)
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Managing APIs with Red Hat 3Scale

14 timmar

Managing APIs with MuleSoft Anypoint Platform

14 timmar

MuleSoft Anypoint Platform Fundamentals

14 timmar

Developing Microservices on Google Cloud Apigee

21 timmar

Developing APIs using Google Cloud Apigee X

14 timmar

SwaggerHub for Developers

14 timmar

Swagger and the OpenAPI Specification

14 timmar

Kong API Gateway

14 timmar

Reactive Programming for iOS with RxSwift

7 timmar

Reactive Programming with Angular RxJS

14 timmar

Reactive Programming with Javascript and RxJS

7 timmar

Functional Reactive Programming with Java 9 and RxJava

14 timmar

RxJava for Android Developers

21 timmar

Vert.x: Build a Reactive Application on JVM

14 timmar

Relaterade Kategorier