Kursplan

Introduktion

Översikt över Veeva Vault Funktioner och arkitektur

Översikt över dokumentets livscykel

Konfigurera Veeva Vault

Navigera i Veeva Vault UI

Hur objekt fungerar

Konfigurera roller, grupper och behörigheter

Searchering och filtrering av dokument

Skapa, ta bort och ändra dokument

Generera rapporter

Konfigurera dokumentarbetsflöden

Arbeta med mallar

Bästa metoder

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av dokumenthantering

Publik

  • Slutanvändare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Learning Management Systems (LMS) for Instructors, Trainers, and Course Creators

14 timmar

Relaterade Kategorier