Kursplan

Introduktion

 • Web API vs RESTful API vs SOAP API
 • Översikt över webb-API:s kärnkoncept och arkitektur

Komma igång

 • Att välja rätt API-paradigm
 • Exempel på affärscase av webb-API:er
 • API-tekniker och verktyg

Säkra API:er

 • Autentisering och auktorisering
 • Arbetar med OAuth
 • Implementering av WebHooks-säkerhet

Designing Web APIs

 • Förstå verkliga användningsfall
 • Definiera problemet och affärsmål
 • Bygga arkitekturen
 • Att skriva en API-specifikation
 • Bästa metoder för API-design

Skalning av API:er

 • Optimera datorresurser
 • Utvecklande API-design
 • Paginerings-API:er
 • Hastighetsbegränsande API:er
 • SDK:er för utvecklare

Testa och publicera API:er

 • Definiera testfall
 • API-testautomation
 • Utvärdera testresultat
 • Publicera webb-API:er

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kännedom om API:er
 • Erfarenhet av webbprogrammering (Javascript, ASP.NET, PHP, C#, etc.)

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier