Kursplan

  • IT-säkerhet och säker kodning
  • Säkerhet för webbapplikationer
  • Säkerhet på klientsidan
  • Säkerhet på klientsidan
  • Praktisk kryptografi
  • Säkerhet för webbtjänster
  • XML Säkerhet
  • Kunskapskällor
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Application Security for Developers

21 timmar

Android Security

14 timmar

Comprehensive C# and .NET Application Security

21 timmar

Network Security and Secure Communication

21 timmar

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

28 timmar

Application Security in the Cloud

21 timmar

C/C++ Secure Coding

21 timmar

Advanced Java Security

21 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

28 timmar

Standard Java Security

14 timmar

Java and Web Application Security

21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

28 timmar

Node.JS and Web Application Security

21 timmar

.NET, C# and ASP.NET Security Development

14 timmar

Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security

21 timmar

Relaterade Kategorier