Kursplan

Introduktion

  • Vad är nytt i C++ 17?

Kärnspråksuppdateringar i C++ 17

Biblioteksuppdateringar i C++ 17

C++ 17:s bästa funktioner för att skriva enklare, renare kod

Strukturerade bindningar och sönderdelningsdeklarationer

Init Statement för if/switch

Inline-variabler

Constexpr if

Vik Expressjoner

Mallargumentavdrag för klassmallar

Deklarera mallparametrar av icke-typ med Auto

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av programmering i C++
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Using C++ in Embedded Systems - Applying C++11/C++14

21 timmar

Relaterade Kategorier